Cisco presenterar resultatet för fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2008

Ciscos resultat för fjärde kvartalet och för räkenskapsåret 2008 som avslutades den 26 juli 2008 redovisar en försäljning för fjärde kvartalet som uppgick till 10,4 miljarder dollar, en ökning med 9,9 procent jämfört med samma kvartal förra året. Vinsten för kvartalet uppgick till 2,4 miljarder dollar (non-GAAP). För räkenskapsåret 2008 redovisas en ökad försäljning med 13.2 procent.

– Det gångna året har varit framgångsrikt för Cisco ur flera perspektiv. Allt fler företag inser vikten av att använda nätverket som plattform för att skapa bättre kundupplevelser, öka produktiviteten samtidigt som miljön skonas. Ciscos kärnverksamhet inom nätverk är fortsatt mycket stark. Det är spännande att notera att många företag tagit steget från att investera i IP-telefoni med målet att sänka kostnader, till en helhetssyn för att dessutom skapa effektivare samarbete och kommunikation. Flera ledande företag och organisationer har under året börjat utveckla kommunikationsstrategier med Cisco Unified Communications-lösningar som plattform. Vi har gjort många viktiga affärer inom detta område. I tillägg har många kunder sett fördelarna med video och efterfrågan på dessa lösningar har ökat kraftigt. Satsningen på små- och medelstora kunder under året har varit framgångsrik och under nästa år kommer detta fokus att intensifieras ytterligare, säger Jan Pettersson, tillförordnad VD på Cisco Sverige.

Försäljning fjärde kvartalet: 10,4 miljarder dollar, jämfört med 9,4 miljarder dollar samma kvartal föregående år. En ökning med 9,9 procent. Vinst fjärde kvartalet: 2,4 miljarder dollar (non-GAAP) jämfört med 2,3 miljarder dollar samma kvartal föregående år. En ökning med 5,6 procent. Utslaget per aktie uppgick vinsten till 0,40 dollar (non-GAAP), en ökning med 11,1 procent jämfört med samma period förra året.

Försäljning helåret 2008: 39,5 miljarder dollar. Detta motsvarar en ökning med 13,2 procent jämfört med räkenskapsåret 2007. Ciscos vinst under helåret 2008 var 8,1 miljarder dollar (GAAP) eller 1,31 dollar per aktie. Detta motsvarar en ökning med 12 procent jämfört med räkenskapsåret 2007.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Åsa Eriksson
PR-ansvarig, Cisco Sverige
Tel: 076 - 100 5587
Email: aserikss@cisco.com

Om Cisco
Cisco är världsledande på nät- och Internetlösningar. Ciscos produkter och tjänster används för att underlätta kommunikation med data, tal och video mellan personer, företag och länder oavsett tid och plats. I över 20 år har Cisco satsat på teknisk innovation, ledarskap i branschen och socialt engagemang. Cisco grundades 1984, har ca 62 000 anställda och omsatte 34,9 miljarder dollar.