Ip-telefoni säkrare än annan telefoni

Debatten om säkerhet kring ip-telefoni har tagit ny fart den senaste veckan. Det är bra att brister lyfts fram så att de kan åtgärdas. Cisco ser detta som en möjlighet att få till en nödvändig diskussion som i förlängningen ökar säkerheten.

IT-säkerhet är en fråga som ständigt ligger högt på agendan för hela it-branschen, alla företag som jobbar med kommunikation via telefoni eller data riskerar att någon gång råka ut för intrång eller försök till intrång.

Säkerhet och avlyssning har genom tiderna alltid varit en brännande fråga, oavsett om det har handlat om analog telefoni eller ip-telefoni. Det är viktigt att komma ihåg att Ip-telefoni baseras på en teknik som är säkrare än analog telefoni. Information via Ip-telefoni kan enkelt krypteras, vilket omöjligggör avlyssning. Så är det inte för analog telefoni. Med ett ganska enkelt ingrepp kan intrånget genomföras på anaoga system genom att koppla in sig på ledningen.

Vill man avlyssna ip-telefoni krävs en helt annan teknisk kompetens. Vid implementering av ip-telefoni byggs säkerheten in i nätverket genom att slå på säkerhetsfunktionerna i switchar och routrar. Säkerheten för ip-telefoni ger därmed en trygg datakommunikation även för övriga tjänster, såsom e-post och chat. Redan på det här stadiet är säkerheten högre än för analog telefoni. Vill man öka säkerheten ytterligare en nivå, så görs detta via kryptering i telefonen.

Många blandar ihop ip-telefoni för företag med internettelefoni (t ex Skype). Ip-telefoni på företag säkras upp med säkert nätverk, medan internettelefoni behöver säkras upp med kryptering. Och säkerhet handlar idag inte bara om avlyssning, utan i stor utsträckning även om tillgänglighet. Vid katastrofer slås traditionella telefonväxlar lättare ut, medan ip-nätverket är byggt för att överleva katastrofer. Ett exempel är attacken av World Trade Center, där den analoga telefonin slogs ut medan ip-telefonin fortsatte att fungera. Detta pga att ip-nätverket är självläkande och hittar nya vägar att gå medan traditionell telefoni är mer statisk.

Dagens telefoni, ip-telefoni, ligger i teknikens framkant. Det finns otroliga möjligheter för de företag som väljer att utnyttja ip-nätverket, utvecklingen ser inga gränser. Och faktum är att ip-telefoni är säkrare än analog telefoni även utan kryptering. Med en säker och kunnig implementation är säkerhetsnivån mycket hög, vilket borde vara skäl nog för alla företag att investera i ip-teknik.

Länkar till mer information

» Läs mer om Voice och IP-Kommunikation

För ytterligare information, vänligen kontakta
Henrik Bergkvist, Teknisk direktör
Cisco Systems Sverige
Tel: 070 544 96 22
Email: hbergqvi@cisco.com

Åsa Eriksson, PR-ansvarig
Cisco Systems Sverige
Tel 08 685 9187
Mobil 076 100 5587
E-post: aserikss@cisco.com

Om Cisco
Cisco är världsledande på nät- och Internetlösningar. Ciscos produkter och tjänster används för att underlätta kommunikation med data, tal och video mellan personer, företag och länder oavsett tid och plats. I över 20 år har Cisco satsat på teknisk innovation, ledarskap i branschen och socialt engagemang. Cisco grundades 1984, har cirka 62 000 anställda och omsatte 34,9 miljarder dollar under räkenskapsåret 2007. För mer information besök: http://www.cisco.se