Cisco presenterar de största säkerhetshoten 2008

I sin strävan att ytterligare upplysa om aktuella IT-säkerhetshot släpper Cisco nu sin första årliga säkerhetsrapport, The 2007 Cisco Annual Security Report. I olika kategorier listar Cisco de allvarligaste globala hoten mot IT-säkerhet vi upplevt under 2007 och de man kan förutse under 2008.

Många rapporter om IT-säkerhet fokuserar på hot av typer som virus, maskar, phishing, trojaner eller spam, men Cisco har ambitionen att bredda diskussionen om säkerhet väsentligt. The 2007 Cisco Annual Security Report tar upp fysiska hot, juridiska problem, användarnas förtroende för komplexa IT-system, geopolitiska trender, katastrofplanering och mycket annat.

I rapporten resonerar Ciscos främsta exporter kring betydelsen av bland annat den explosionsartade tillväxten av kringutrustning och apparater med en egen IP-adress, om Web 2.0-teknikens konsekvenser för säkerhetsarbetet och om hur brottslighet online utvecklas. Moderna cyberbrott är inte en fråga för IT-avdelningen på ett drabbat företag, utan kan lika gärna vara ett hot mot ett helt land. Exemplet med de omfattande attackerna mot offentliga estländska webbservrar efter den diplomatiska konflikten med Ryssland i våras om ett krigsmonument visar vilka enorma konsekvenser modern IT-brottslighet kan få. Den estländska regeringen var under attackerna i princip förhindrad att kommunicera via webben.

- Cyberbrott utvecklas otroligt fort, säger Håkan Nohre, säkerhetsansvarig på Cisco i Sverige. Ingen har längre råd att betrakta brottsligheten online som enbart en teknikfråga, det handlar också om att förstå människors beteende, skapa förtroende och erbjuda stöd och utbildning. Det här en fråga för IT-avdelningen, men också för företagsledare, polis, skolor, regeringar, kunder och medborgare.

Länkar till mer information

» Ladda ner The 2007 Cisco Annual Security Report här [pdf]

För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Nohre, Säkerhetsansvarig
Cisco Systems Sverige
Tel: 08 - 685 90 20
Email: hnohre@cisco.com

Åsa Eriksson, PR-ansvarig
Cisco Systems Sverige
Tel 08 685 9187
Mobil 076 100 5587
E-post: aserikss@cisco.com

Om Cisco
Cisco är världsledande på nät- och Internetlösningar. Ciscos produkter och tjänster används för att underlätta kommunikation med data, tal och video mellan personer, företag och länder oavsett tid och plats. I över 20 år har Cisco satsat på teknisk innovation, ledarskap i branschen och socialt engagemang. Cisco grundades 1984, har cirka 62 000 anställda och omsatte 34,9 miljarder dollar under räkenskapsåret 2007. För mer information besök: http://www.cisco.se