Cisco presenterar resultatet för fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2007

Efter börsens stängning ikväll redovisade Cisco resultatet för fjärde kvartalet och för räkenskapsåret 2007 som avslutades den 28 juli 2007. Helåret har för Cisco inneburit en ökad försäljning med 23 procent.


• Försäljning fjärde kvartalet: 9,4 miljarder dollar. Detta är en ökning med 18 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan.

• Försäljning helåret 2007: 34,9 miljarder dollar. Detta motsvarar en ökning med 23 procent jämfört med räkenskapsåret 2006.

• Vinst för fjärde kvartalet: 1,9 miljarder dollar (GAAP) eller 0,31 dollar per aktie. Detta är en ökning med 24 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan.

• Ciscos vinst under helåret 2007 var 7,3 miljarder dollar (GAAP) eller 1,17 dollar per aktie. Detta motsvarar en ökning med 31 procent jämfört med räkenskapsåret 2006.

– Det gångna året har varit framgångsrikt ur flera perspektiv. Vi har haft en stark efterfrågan på vår plattform för IP-kommunikation, Cisco Unified Communications. Allt fler kunder har upptäckt fördelarna med att använda nätverket som kommunikationsplattform, inte minst lägre kostnader samt ett effektivare sätt att samarbeta och kommunicera på. Vi har även stärkt vårt erbjudande till små- och medelstora företag samt till konsumenter. Intresset för TelePresence, vår lösning för virtuella möten, har varit stort. Lösningen innebär att medarbetare kan minska resandet, samtidigt som miljön skonas, säger Sverker Hannervall, VD på Cisco i Sverige.

Året i korthet (viktiga händelser):

• Cisco presenterade nya produkter och tjänster för Cisco Unified Communications - företagets kommunikationsplattform för röst, data och videotrafik som hjälper verksamheter oavsett storlek att kommunicera mer effektivt. Huvudnyheten är en utökad integration med mobiltelefoni. Under året lanserades även Cisco Smart Business Communications System, för att hjälpa små och medelstora företag att maximera effektiviteten och förbättra möjligheten till samarbete mellan kollegor och kunder.

• Cisco TelePresence heter den nya teknik från Cisco som förstärker nätverket som plattform för samarbete mellan människor. Den virtuella möteslösningen innebär bland annat att alla som är med vid videokonferenser visas i naturlig storlek samt kan samtala i normalt röstläge, vilket bidrar till en verklighetstrogen mötesupplevelse. Under året förstärkte Cisco sin TelePresence-lösning med möjlighet att koppla ihop flera möten. Upp till 36 olika möten kan kopplas ihop och det blir enklare och säkrare att koppla ihop sig med externa parter som kunder och partnerföretag.

• Cisco presenterade en lösning för digital skyltning, ett integrerat system för att skapa, hantera och publicera information på digitala skärmar. Cisco Digital Signage gör det möjligt för företag att optimera sin marknadsföring, annonsering och utbildning på digitala skärmar. Digital skyltning används som ett verktyg för marknadsföring exempelvis på flygplatser, i butiker och på bankkontor.

Länk till mer information:

http://newsroom.cisco.com/dlls/2007/fin_080707.html

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Diana Malm, PR-ansvarig
Cisco Sverige
Mobil: 070-605 10 82
E-post: dimalm@cisco.com