Cisco presenterar resultat från tredje kvartalet

För Ciscos tredje fiskala kvartal som slutade den 28 april 2007 redovisade företaget en försäljning som uppgick till 8,9 miljarder dollar, en ökning med 21 % jämfört med samma kvartal föregående år. Vinsten för kvartalet uppgick till 1,9 miljarder dollar, jämfört med 1,4 miljarder dollar samma kvartal föregående år.


- Vi fortsätter att växa inom en rad områden som IP-telefoni, bredband och IP-TV. Under kvartalet lanserades även lösningen Cisco Smart Business Communications System, en skräddarsydd kommunikationsplattform för små och medelstora företag, som förbättrar möjligheten till samarbete mellan kollegor och kunder, säger Sverker Hannervall, VD på Cisco i Sverige.

Försäljning tredje kvartalet: 8,9 miljarder dollar, jämfört med 7,3 miljarder dollar samma kvartal föregående år. En ökning med 21 %. Vinst tredje kvartalet: 1,9 miljarder dollar GAAP (generally accepted accounting principles), jämfört med 1,4 miljarder dollar samma kvartal föregående år. Utslaget per aktie uppgick vinsten till 0,30 dollar per aktie, en ökning med 36 % från förra året.

Länk till mer information

http://newsroom.cisco.com/dlls/2007/fin_050807.html

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Åsa Eriksson, PR-ansvarig
Cisco Sverige
Tel: 08-685 91 87
e-post: aerikss@cisco.com