Cisco presenterar rekord resultat från andra kvartalet

För Ciscos andra fiskala kvartal som slutade den 27 januari 2007 redovisade företaget en försäljning som uppgick till 8,4 miljarder dollar. Samma kvartal föregående år uppgick försäljningen till 6,6 miljarder dollar. Vinsten för kvartalet uppgick till 1,9 miljarder dollar, jämfört med 1,4 miljarder dollar samma kvartal förra året.


- Vi ser en stark tillväxt både inom bredband och IP-telefoni. Många av våra svenska kunder ser en konkret affärsnytta när det gäller att integrera telefoni- och datakommunikation. Vi märker även ett stort intresse för vårt koncept Unified Communications där vi kan hjälpa kunderna att effektivisera sina affärsprocesser genom att integrera röst, data och videotrafik i en och samma kommunikationsplattform. Denna utveckling kommer att förändra och förenkla sättet vi kommunicerar och samarbetar på, säger Sverker Hannervall, vd på Cisco i Sverige.

* Försäljning andra kvartalet: 8,4 miljarder dollar, jämfört med 6,6 miljarder dollar samma kvartal föregående år.

* Vinst andra kvartalet: 1,9 miljarder dollar GAAP (generally accepted accounting principles). Utslaget per aktie uppgick vinsten till 0,31 dollar per aktie.

Länk till mer information
http://newsroom.cisco.com/dlls/2007/fin_020607.html

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Diana Malm, PR-ansvarig
Cisco Sverige
Tel: 08-685 90 82
e-post: dimalm@cisco.com