Personliga mötesupplevelser med Cisco TelePresence

Cisco TelePresence heter den nya teknik från Cisco som förstärker nätverket som plattform för samarbete mellan människor. Den virtuella möteslösningen innebär bland annat att alla som är med vid videokonferenser visas i naturlig storlek, samtal i normalt röstläge och ögonkontakt mellan deltagare bidrar till en hög mötesnivå utan fördröjningar. Tekniken skapar unika upplevelser mellan människor, platser och händelser och ska i förlängningen minska behovet av att resa, vilket också bidrar till minskat koldioxidutsläpp.


Cisco TelePresence bygger på innovationer inom video, ljud och fjärrkommunikation över IP-nätverket. Den nya mötesupplevelsen fångar upp viktiga interaktioner mellan människor med så hög kvalitet att man inte behöver träffas öga mot öga. Tekniken bygger på Cisco Unified Communications vilket innebär att det är lika lätt som att ringa ett vanligt telefonsamtal.

– Vi ser att nätverket håller på att förändras från att bara koppla ihop enheter till att bli en intelligent plattform som förändrar kommunikation, samarbete och affärsverksamhet. Flexibiliteten i IP-nätverket låter oss upptäcka nya sätt att kommunicera på och därmed utveckla den digitala upplevelsen, säger Henrik Bergqvist, teknisk chef på Cisco i Sverige.

Undersökningar visar att över 60 procent av all kommunikation mellan människor är icke-verbal. Trots det är det få kommunikationslösningar som kan fånga upp budskap så som gester och kroppsspråk mellan individer i personliga möten. Cisco TelePresence fyller ett stort kommunikativt tomrum och förstärker samarbeten över gränserna.

– Det finns också en miljöaspekt på detta, speciellt på företagssidan, säger Henrik Bergqvist. Med bättre teknik kan affärsresandet minskas och det är något som vi internt på Cisco satsar på.

Cisco TelePresence bygger på teknik och innovationer från Cisco med stöd för full hd-upplösning på 1080p och andra tekniker. Cisco kommer också att utveckla applikationer som är anpassade för olika branscher som hälsovård, handel, banker, myndigheter och underhållning. De första applikationerna, Cisco TelePresence 1000 och TelePresence 3000, riktas mot företag som behöver kunna samarbeta över långa avstånd.

Exempel på applikationer för distanskommunikation kan vara virtuella läkarbesök, informationsdiskar i butiker eller applikationer för konsumenter.

Läs mer om Cisco TelePresence:

http://newsroom.cisco.com/dlls/2006/prod_102306.html
http://newsroom.cisco.com/ciscotelepresence/
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns669/networking_solutions_solution_segment_home.html

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Bergqvist, teknisk chef
Cisco Systems Sverige
Tel: 08-685 90 40
e-post: hbergqvi@cisco.com

Diana Malm, PR-ansvarig
Cisco Systems Sverige
Tel: 08-685 90 82
e-post: dimalm@cisco.com