SEB ökar farten med Cisco WAFS

Tillsammans med Dimension Data har SEB infört Cisco Systems datalagringslösning Wide Area File Services, WAFS, på ett antal kontor i Sverige och Europa. Lösningen leder bland annat till snabbare applikationer, högre informationstillgänglighet och produktivitet, lägre kostnader och en mer snabbrörlig organisation.

PRESSMEDDELANDE
2006-06-28

- Med Cisco WAFS har applikationerna blivit flera hundra procent snabbare. Lösningen ger oss möjlighet att centralisera och konsolidera all filhantering vilket sänker kostnaderna, förbättrar informationsskyddet och förenklar IT-administrationen, säger Lars Jäderfeldt, avdelningschef på SEB.

Cisco WAFS fungerar som en mellanlagringsstation för all filhantering i ett WAN-nät, i det här fallet mellan bankens lokalkontor och datacenter. WAFS ger SEB möjlighet att centralisera koncernens fil- och applikationshantering för att skapa effektivare IT-administration och högre produktivitet. Hittills har SEB installerat Cisco WAFS på flera kontor i Danmark och Lettland samt på datacenter i Stockholm. Installationer är även på gång i andra svenska städer samt i Luxemburg och Polen.

Lägre kostnader och högre effektivitet
- Med Cisco WAFS kan SEB, om de vill, ta bort alla servrar på lokalkontoren och ändå ha kvar samma eller förbättra dagens funktioner och kapacitet. WAFS är som ett gigantiskt cacheminne med routerfunktionalitet som lagrar all information både lokalt och centralt. I och med detta ökar informationssäkerheten och även tillgängligheten eftersom det går mycket snabbare att ladda upp lokalt lagrad information. Samtidigt minskar belastningen på de centrala servrarna, poängterar Frida Kleimert, försäljningschef, Cisco Systems.

Cisco WAFS ger möjlighet att skapa en infrastruktur med tunna klienter och ”tunna kontor” utan att man behöver göra avkall på kapacitet, produktivitet eller säkerhet. Med WAFS kan man ha alla applikationer och filstrukturer centralt, på till exempel huvudkontoret, och ändå kunna arbeta lika effektivt som om de ligger lokalt hos användarna.

- Med Cisco WAFS kan vi minska kostnaden för IT-infrastrukturen rejält på varje bankkontor då det krävs mindre hård- och programvara samt teknisk kompetens lokalt. Dessutom minskar lagringskostnaden genom konsolideringen och informationssäkerheten höjs eftersom vi har den högsta datasäkerheten i våra datacenter. WAFS innebär också att det går lättare och snabbare att starta upp nya bankkontor, konstaterar Lars Jäderfeldt.

- Vi är väldigt glada över att ha fått hjälpa en av storbankerna med att minimera riskerna och samtidigt effektivisera deras verksamhet. Ciscos marknadsledande produkter och vår expertkompetens som nätverksintegratör ger en slagkraftig kombination som få av våra konkurrenter kan matcha. Med tanke på banksektorns ofta decentraliserade organisation passar WAFS-lösningen som hand i handske för att sänka kostnader och förenkla IT-administrationen, säger Mats Germundsson, Sverigechef på Dimension Data.


Om Cisco Systems
Cisco Systems är världsledande på nät- och Internetlösningar. Ciscos produkter och tjänster används för att underlätta kommunikation med data, tal och video mellan personer, företag och länder oavsett tid och plats. I över 20 år har Cisco satsat på teknisk innovation, ledarskap i branschen och socialt engagemang. Cisco grundades 1984, har 39 665 anställda och omsatte 24,8 miljarder dollar under räkenskapsåret 2005. För mer information besök: www.cisco.se


Lars Jäderfeldt
Avdelningschef, SEB
Tel: 08-639 32 02
e-mail: e-post: lasse@seb.se

Frida Kleimert
Försäljningschef, Cisco Systems
Tel: 070-6059037
e-mail: fkleimer@cisco.com


Mats Germundsson
Sverigechef, Dimension Data
Tel: 0708-445012
e-mail: Mats.Germundsson@eu.didata.com

Katrin Boström
PR-ansvarig, Cisco Systems
Tel: 08-685 99 54
e-mail: katrin.bostrom@cisco.com